Betala enkelt med Klarna | Hämta i butik 0 kr

Dina favoriter

Lägg till en favorit genom att klicka på hjärtat vid produkten

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

De personuppgifter vi behandlar får vi oftast direkt eller indirekt från dig genom kontakt per telefon, e-post och via vår webbplats. De uppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter (såsom t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer), betalningsuppgifter- och historik, kreditinformation, orderinformation- och historik och klädstorlekar. Vi kan också inhämta information från offentliga register och leverantörer för att verifiera att de personuppgifter vi behandlar är korrekta och för att kunna marknadsföra våra produkter.

TILL VAD ANVÄNDER VI UPPGIFTER OCH VARFÖR BEHÖVER VI DEM?

Vi använder personuppgifterna och behöver dem för att identifiera dig, för att leverera avtalad vara, kunna vidta olika åtgärder enligt avtal samt uppfylla skyldigheter som följer av lag. Personuppgifterna används också för att föra statistik, genomföra kund- och marknadsanalyser samt för marknadsföring då vi anser att vårt intresse in denna del överväger det integritetsintrång som behandlingen kan medföra.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

De personuppgifter vi behandlar kommer sparas så länge du är kund hos oss samt under den tid därefter då vi fortfarande har ett ansvar för den tjänst/produkt vi har levererat till dig samt enligt gällande lagkrav. För att underlätta för dig som kund kan du samtycka till att vi lagrar dina uppgifter längre än så till undvikande av att behöva ange informationen vid varje köp.

VEM BEHANDLAR INFORMATIONEN?

Vi försöker så långt som möjligt att inte dela dina personuppgifter med någon utanför bolagsgruppen. Vi behöver dock dela personuppgifterna med bolag inom koncernen för att kunna uppfylla våra åtaganden om leverans m.m. till dig. Ibland är det också nödvändigt när vi anlitar IT-konsulter för drift, service och utveckling av våra system. För att skydda dina personuppgifter har vi därför ingått avtal med våra underleverantörer med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, sekretess och säkerhet.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig och du har även rätt att begära rättelse av uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller radering om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen eller om de behandlats på ett olagligt sätt. Du har också rätt att begära att vår behandling begränsas eller inte raderas av oss. Vi har dock rätt att neka din begäran om uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden eller legala skyldigheter. Du har också rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndighet.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är Newhouse Design AB, Bryggaregatan 18-20, 503 38 Borås, 556923-9782

GÅ MED I NEWHOUSE KUNDKLUBB

Bli medlem idag och ta del av förmånliga erbjudanden!

LÄS MER
Copyright © 2021 Newhouse. Alla rättigheter reserverade.