Betala enkelt med Klarna | Hämta i butik 0 kr

Dina favoriter

Lägg till en favorit genom att klicka på hjärtat vid produkten

Integritetspolicy

1. Inledning

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.newhouse.se.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter? Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Välkommen att kontakta oss på order@newhouse.se

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Newhouse Design AB, org. nr 556923–9782 är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss.

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter, registrerar ett konto i vår kundklubb, kontaktar vår kundtjänst, deltar på våra event eller vid andra kontakter med oss.

4. Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

Källa för insamling Typ av personuppgifter
Offentliga adressregister eller upplysningsföretag Din folkbokföringsadress
Kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag Kreditvärdighet
Sociala medier Dina publicerade bilder eller kommentarer

5. Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund
Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

5.1. Köp och beställning

För att du ska kunna köpa och beställa produkter av oss behöver vi behandla dina personuppgifter.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
 • Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. SPAR, Klarna eller liknande.
 • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.
Laglig grund Köpavtalet som vi har ingått med dig

Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med tredje part för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden, t e x leverantörer av CRM-system, e-handelsplattform, betallösningar och leveranstjänster.
Lagringstid De personuppgifter vi behandlar sparas till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations-och garantiärenden.

5.2. Marknadsföring och kommunikation

För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om våra produkter och vårt företag i olika kanaler, t.ex. genom olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längt upp i dokumentet). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i samband med det relevanta inlägget.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Marknadsföringscookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post.
 • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.
 • För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter.
Laglig grund För vår användning av Marknadsföringscookies är vår lagliga grund ditt föregående samtycke.

För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grunder:

Om du är kund eller medlem hos Newhouse: Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.

Alternativt

Om du inte är kund eller medlem hos Newhouse: Ditt samtycke.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Kom ihåg att om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med t e x marknadsföringspartners, leverantörer av marknadsföringskanaler (t e x sociala medier och sökmotorer), CRM-system, e-handelsplattform och leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution.
Lagringstid Vi sparar dina personuppgifter till dess du avregistrerar dig, återkallar eventuellt samtycke eller meddelar oss att du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring och om du är kund hos oss, senast 12 månader efter din senaste aktivitet (t ex när du senast gjorde ett köp) eller om du är medlem, senast 24 månader efter din senaste aktivitet (t ex när du senast gjorde ett köp).

5.3. Tävlingar och event

Ibland vill vi anordna tävlingar och ge våra kunder möjlighet att vinna fina priser. Ibland vill vi även ordna trevliga event. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.
 • Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.
 • Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
Laglig grund Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event.

Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med t e x event- eller tävlingspartner, leverantörer av CRM-system, valda tävlingskanaler (t e x sociala medier).
Lagringstid Personuppgifterna sparas så länge som det behövs för att genomföra tävlingar/event (inklusive ev utvärdering) och max 3 månader efter att aktiviteten är genomförd.

5.4. Kundserviceärenden

Vid alla kontakter med oss kommer vi att göra vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner i denna integritetspolicy. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi utreder dina retur-och och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.
Laglig grund Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.

Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med t e x leverantörer av ärendehanteringssystem.
Lagringstid Personuppgifterna sparas för en tid om max 24 månader efter avslutat ärende.

5.5. Tillhandahålla tjänster i våra digitala kanaler

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna använda våra digitala tjänster (t ex. vår webbplats).

För det här ändamålet kan vi använda oss av Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • För att våra digitala tjänster (t ex www.newhouse.se) ska fungera tekniskt och för att kunna leverera funktioner som du begär åtkomst till.
Laglig grund Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla våra digitala tjänster.

Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med t e x leverantörer av e-handelsplattform.
Lagringstid Dina personuppgifter bevaras under den tid som du använder den digitala tjänsten och för en tid om 12 månader därefter.

5.6. Personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att anpassa våra digitala kanaler utifrån vad vi tror att du tycker om. För att kunna anpassa våra digitala kanaler efter dig behöver vi behandla dina personuppgifter.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Funktionella cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi sparar din köp- och browsinghistorik för ett mer personaliserat innehåll. Exempelvis genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka intressebaserade artiklar, ge förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder för att göra din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjligt.
 • Vi förenklar även din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för att göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
 • För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter.
Om du är medlem i Newhouse kundklubb gäller även informationen i punkt 6.2 Administrering och erbjudande av medlemsförmåner.
Laglig grund För vår användning av Funktionella cookies är vår lagliga grund samtycke.

För övrig personuppgiftsbehandling] stödjer vi oss på följande lagliga grund:

Om du är medlem i Newhouse kundklubb: Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i Newhouse kundklubb (medlemsvillkoren).

Om du är kund eller inte är kund hos Newhouse: Ditt samtycke.
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med tredje part för att vi ska kunna visa dig mer personaliserat innehåll på www.newhouse.se samt i vår kommunikation. Exempel på parter kan vara leverantörer av e-handelsplattform, CRM-system och rekommendationsmotorer.
Lagringstid Dina personuppgifter bevaras för en tid om senast 24 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du gjort något köp eller annan interaktion, t e x klick i e-postutskick.

5.7. Uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter i lag, t.ex. om vi upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.
Laglig grund För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med t e x leverantörer av CRM-system, e-handelsplattform, orderhanteringssystem etc.
Lagringstid Personuppgifterna sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

5.8. Utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster

För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och ligga i framkant vad gäller vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Analys-och statistikcookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi tar fram underlag i syfte att utvärdera de tjänster vi använder kopplat till vår verksamhet. Beroende på resultatet av analyserna kan vi vidta åtgärder som påverkar val av tjänsteleverantörer, marknadsföringskanaler eller våra tjänsters användarvänlighet.
 • Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av butiker och lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
 • Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
 • Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt.
 • Vi gör analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller anonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar olika sidor på www.newhouse.se.
Laglig grund För vår användning av statistikcookies är vår lagliga grund ditt samtycke.

För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grund: Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system.
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med t e x leverantörer av CRM-system, e-handelsplattform, kundundersökningsföretag etc.
Lagringstid Från insamling och för en tid om 36 månader därefter.

5.9. Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott

För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss på vår webbplats. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering i butik.
 • Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
 • Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
Laglig grund Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott.

Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med t e x leverantörer av e-handelsplattform, orderhanteringssystem etc.
Lagringstid Personuppgifterna sparas som längst 36 månader efter insamlandet. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

6. Information för dig som är medlem i vår kundklubb

Det ska löna sig att vara medlem hos oss. Som medlem kommer du därför att få ytterligare förmåner och erbjudanden från oss. Detta betyder att vi kommer anstränga oss extra mycket för att se till att dina förmåner och erbjudanden anpassas särskilt till dig.

6.1. Medlemskap

För att bli medlem i Newhouse kundklubb behöver du söka medlemskap. I samband med detta behöver vi behandla dina personuppgifter.

För det här ändamålet kan vi använda oss av Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi behandlar persouppgifter för att registrera dig som medlem.
 • Vi behandlar personuppgifter för att kontrollera din identitet och ålder.
 • Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig om nyheter och uppdateringar som rör ditt medlemskap.
 • Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Vi behandlar personuppgifter för att du ska kunna följa dina köp och din betalningshistorik.
 • i behandlar personuppgifter för att du ska kunna spara favoriter och liknande underlättande åtgärder.
 • Vi behandlar personuppgifter för att du ska kunna hantera dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar).
Laglig grund Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb (medlemsvillkoren).

Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med t e x leverantörer av CRM-system, e-handelsplattform etc.
Lagringstid Dina personuppgifter sparas tills du avslutar ditt medlemskap eller om du har varit inaktiv under de senaste 24 månaderna. Med inaktivitet menas att du inte har gjort något köp under en period om 24 månader. Om du vill avsluta ditt medlemskap kommer vi att ta bort dina personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap senast 15 dagar efter att ditt medlemskap upphört.

6.2. Administrering och erbjudande av medlemsförmåner

Vi vill att du som medlem ska få det där lilla extra. Vi kommer därför alltid göra vårt bästa för att ge dig medlemsförmåner, inklusive personliga erbjudanden, som vi tror att just du tycker om. För att kunna uppfylla detta behöver vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
 • Vi erbjuder dig förmåner i form av generella och personliga erbjudanden, nyhetsbrev, inbjudningar till event.
 • Vi registrerar och beräknar din bonus baserat på dina köp.
 • Vi administrerar och skickar ut bonusrabatter och bonusbesked.
 • Vi kommunicerar med dig kring dina förmåner och erbjudanden.
För dig som är medlem i Newhouse kundklubb gäller även informationen i punkt 5.7 Personligt anpassad upplevelse av våra tjänster och punkt 5.2 Marknadsföring och kommunikation.
Laglig grund Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb (medlemsvillkoren).
Mottagare av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med t e x leverantörer av CRM-system, e-handelsplattform etc.
Lagringstid Dina personuppgifter sparas tills du avslutar ditt medlemskap eller om du har varit inaktiv under de senaste 24 månaderna. Med inaktivitet menas att du inte har gjort något köp under en period om 24 månader. Om du vill avsluta ditt medlemskap kommer vi att ta bort dina personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap senast 15 dagar efter att ditt medlemskap upphört.

7. Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, betallösningar, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Bolag inom Jarl Häller AB koncernen (556634-0096).
 • Tjänsteleverantörer, t.ex. Google, Facebook och Instagram.
 • Svenska myndigheter som på laglig grund efterfrågar uppgifter.

Mer detaljerad information om kategorier av mottagare som får ta del av dina personuppgifter hittar du i tabellerna under punkterna 5 och 6.

8. Kom ihåg dina rättigheter!

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Din rätt till rättelse Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och uppdatera dina uppgifter, se dina kvitton eller se dina köp och returer.
Din rätt till radering och begränsning Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.
Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande) Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).
Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.
Din rätt till dataportabilitet För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Newhouse kundservice. Du når oss på order@newhouse.se.